Thiết bị phòng bếp

Vòi rửa bát inox SUS 304 Moonoah MN-601

Giá công trình: 2.380.000Đ

Vòi rửa bát inox SUS 304 Moonoah MN-018

Giá công trình: 2.020.000Đ

Vòi rửa bát Moonoah MN-636

Giá công trình: 2.750.000Đ

Vòi rửa bát Moonoah MN-628

Giá công trình: 1.530.000Đ

Vòi rửa bát Moonoah MN-629

Giá công trình: 2.120.000Đ

Vòi rửa bát Moonoah MN-635

Giá công trình: 3.500.000Đ

Vòi rửa bát Moonoah MN-627

Giá công trình: 1.450.000Đ

Chậu rửa bát Moonoah MN-7849 (78x49)

Giá công trình: 5.500.000Đ

Chậu rửa bát Moonoah MN-8045B

Giá công trình: 5.800.000Đ

Chậu rửa bát Moonoah MN-8348

Giá công trình: 7.800.000Đ