Thiết bị phòng bếp

Bếp từ Munchen M216 Max

710x435mm(dài x rộng)

16.200.000Đ

15.200.000Đ

Bếp từ Munchen GM-8999

720 x 430 x 50 mm

22.500.000Đ

22.000.000Đ