Thiết bị điện phòng tắm

Bình nóng lạnh Prime SG30

2.400.000Đ

2.100.000Đ

Bình nóng lạnh Prime SG20

2.280.000Đ

1.980.000Đ

Bình nóng lạnh Prime RC30

2.650.000Đ

2.350.000Đ

Bình nóng lạnh Prime SG15

2.050.000Đ

1.750.000Đ

Bình nóng lạnh Prime RG20

2.500.000Đ

2.200.000Đ

Bình nóng lạnh Prime RC20

2.550.000Đ

2.250.000Đ

Bình nóng lạnh Prime RG30

2.700.000Đ

2.400.000Đ

Bình nóng lạnh Inax HP-30V

4.334.000Đ

3.900.000Đ

Bình nước nóng Inax HP-20V

3.239.000Đ

2.915.000Đ